Joves amb IVA

Source: Joves amb IVA

Amb aquest projecte el Centre d’Estudis Jordi Pujol pretén donar a conèixer i promoure perfils de joves que pel seu itinerari personal la seva trajectòria professional o el seu compromís social i esperit cívic poden esdevenir referents generacionals d’emprenedoria de bones pràctiques i de responsabilitat col·lectiva. Joves que despunten en múltiples camps però que molt sovint no tenen visibilitat pública. En aquest sentit el projecte Joves amb IVA vol ser un espai eminentment audiovisual per difondre perfils de joves amb aquestes característiques.