Ramón Grosfoguel / Descolonización Epistemológica.

Anotacions:

Descolonitzar les ciències socials. Com es van construir les ciències socials modernes.

Segle XV, al-andalus i el què passa després.

Correspondència entre identitat de l’estat, espiritual i de la població. Una ficció de la identitat de tota la població es correspongui amb tot l’estat.

Trencar amb l’estat-nació amb plurinacionalitat.

Reconquista? Invasió

Un estat, una nació, una religió, una identitat.

Expulsió de jueus i musulmans.

La puresa de la sang. Concepte proto racista.

Colon. Quan arriba (rep. Dominicana / Haití) diu «pobles sense religió». Si no tenen religió al s. XV, les persones no tenen ànima i per tant, no són persones, són com animals.

Des del punt de vista europeu, es pregunten si són humans, o què són els indígenes.

l’espasa i la bíblia.

Fins a la segona guerra mundial, els semites eren els jueus i els musulmans.

Genocidi i epistemicidi. Els mètodes practicats al-andalus es porten a amèrica.

La narrativa de discriminació es reescriuen després d’amèrica. De la discriminació religiosa a la racial. No importa ja si són conversos o no. Importa d’on véns. Són uns desalmats, sense ànima. Comença l’islamofòbia i la judiofòbia.

Epistemicidi, destrucció de coneixements que no siguin els hegemònics europeus.

Si no tenen ànima, es poden esclavitzar sense problemes als ulls de Déu.

El papa diu, tenen ànima, però animal.

Els indígenes, no tenen sentit de propietat privada ni sentit de mercat.

Capitalisme i racisme arriben junts.

Si tenen ànima, són pobles bàrbars. Poble sense l’evolució.

Poble sense ànima a poble sense codi genètic.

Sepúlveda

Las Casas.

Del racisme religiós al del color de la pell.

Marcar per…

subestimació de totes les morts produïdes en el segrest, el transport i l’esclavatge dels africans cap a amèrica.

Dones cremades vives, ja que eren les que transmetien el conteixement.

El jo des del punt de vista del Déu cristià.

La traducció de Déu cristià a d’altres cultures no és acceptable, ja que són conceptes i visions molt diferents.

El pensament cristià comença des d’un no lloc, i per tant, de tot arreu, universal. Posar-se en el lloc de Déu.

Racisme sexisme epistemològic. Jo conquisto, aleshores existeixo. Jo extermino, aleshores existeixo.

4 exterminis simultanis: jueus, musulmans, indígenes i africans.

Paradigma cartesià: jo produeixo coneixement des d’un punt de vista d’un no lloc, l’home occidental.

La universitat es fonamenta en el racisme (home blanc de centre Europa, no dones) i sexisme episteomològic. Universitat occidentalitzada.

Mascles dels 5 països del centre d’europa, són els que es poden estudiar a totes les universitats. Les altres filosofies no són universals, són particularistes des d’aquesta òptica.

Si el coneixement és superior, ja no cal escoltar l’altre, perquè l’altre és inferior. Del cristianisme del segle XV al civilització al XIX. Segle XX, desenvolupament sobre els subdesenvolupats, segle XXI democratitzat o… En qualsevol cas, si no ho entens per les bones, ho entendràs per les dolentes. Si no ho fas, et mato.

De la universitat a la pluriversitat (entre tots, definim per tots).

Els europeus com un més a la conversa.

No fer des de la multiculturalitat en la que hi ha una sala per cada cultura sense oblidar qui mana.

De la Segona República a Escola Nova 21: les tres primaveres pedagògiques

De la Segona República a Escola Nova 21. Caldrà canalitzar amb cura, generositat i saviesa aquest nou tsusami educatiu, per facilitar que aquesta nova primavera, sense oblidar les dues anteriors, floreixi com mai, arribi a totes les escoles i s’eternitzi.

Source: De la Segona República a Escola Nova 21: les tres primaveres pedagògiques